SHIPZEE.COM PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Asmens duomenų tvarkymas

1.1. Shipzee.com glabājas ir gerbia Užsakovų (fizinių asmenų, kurie naudojasi Shipzee.com sniegto pakalpojumu) privatumu, tādēļ šīs privatumo nuostatos padėties suprasti, kādi ir dati renka, kāpēc jūs renkasi ir ką su jais daro Shipzee.com. Taip pat čia ir numatyti pagrindai, kam Shipzee.com kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos renka Shipzee.com arba kurie pateikia patys Užsakovai.

1.2. Visi Užsakovų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės reikalavimai. Shipzee.com, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugoti Užsakovų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

1.3. Užsakovai yra laikomi susipažinusiais su asmens duomenų tvarkymo nuostatomis, kai jie aizpilda prekių užsakymo iš JAV formas ir/ ar duoda atļauju nosūtīt savo asmens duomenis Shipzee.com naujienlaiškiams nosūtīt.

1.4. Shipzee.com gali rinkti ir tvarkyti informaciją, ko Užsakovai nurodo užsakydami prekes tinklalapyje, adresē https://www.shipzee.com. Ši apima informaciją, pateikiamą pildant informāciju par pasūtījumu, prenumeruojant naujienas, sūtot ziņojumus ar kreipiantis ar kitų klausimų į Shipzee.com el. paštu. Shipzee. com taip pat renka Užsakovų pateiktų užsakymų informaciją apie užsakymo eigą.

1.5. Shipzee.com renka un tvarko uzskaitīti personas dati: vārds, pavards, adrese, elektroniskā pasta adrese, telefons, norādīts uzsakymu eigą un vēsturi, IP adrese, tālāk norādīto pakalpojumu sniedzēju informācija, Užsakovų uzklausu vēsture. pavard saprot bei sutinka, kad Shipzee.com perdoto asmens vardu, adrese, el. pašto adresas, taip pat telefono siuntų bendrovei, pagalba Užsakovo prekės atkeliauja iš JAV Užsakovo adresu Lietuvoje.

1.6. Shipzee.com gali statistiskiem mērķiem ir izmantot Užsakovo asmeniu tiesiogiai nesusijusius datus (pvz., duomenis apie įsigytas prekes). Tokie statistiniai autobusi renkami ir taip, kad neleistų duomenųtvarkti Užsakovo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

1.7. Shipzee.com tvarko Užsakovų asmens duomenis, nes tai būtina Užsakovo užsakytai paslaugai (pvz., siunčiant prekę Užsakovui jo adresu) taip pat tam, kad Shipzee.com įvykdytų savo įsipareigojimus, kuriuos nustato teisės aktai (pvz., sąskaitų faktūrų išrašymui ir saugojimui pagal JAV teisės aktus). Shipzee.com, kad nors Shipzee.com yra įsteigtas JAV pagal JAV teisės aktus, bet serveris, kas ir kaupiami Užsakovų asmens duomenys yra Europos Sąjungos valstybėje narėje.

1.8. Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo tikslai: užsakymo apdorojimui, administravimui; prekių išsiuntimui Užsakovo nurodytu adresu; sąskaitų užsakytas prekes ir citu finansinių dokumentu išrašymui; problēmu, pakalpojumu su teikimu izsprendimui; tiesioginės rinkodaros vykdymui (pvz., naujienlaiškių apie Shipzee.com paslaugas siuntimui el. paštu, SMS žinutėmis ir (ar) kitais būdais); sutartinių įsipareigojimų įvykdymui; savalaikiam ir tinkamam atsakymų į Užsakovo užklausas, pateikimui; informavimui apie Užsakovo asmens duomenų tvarkymą, Shipzee.com pakalpojumu teikimo sąlygas ir (ar) Shipzee.com privatumo politikos pakeitimus; statistikos analizės, bendriesiems tirimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę.

1.9. Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu (pvz., naujilaiškių apie Shipzee. com paslaugas siuntimui el. paštu, SMS žinutėmis ir (ar) kitais būdais), teisinis tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindas Užsakovo dotas sutikimas arba Shipzee.com teisėtas interesas teikti Užsakovui, kaip klientui, informaciją apie panašias paslaugas. Užsakovui yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė jo asmens duomenų naudojimo pirminiam tikslui, arba, kai tvarkymo pagrindas yra teisėtas Shipzee.com intereses, teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

1.10. Kai asmens duomenų tvarkomi informavimo apie Užsakovo asmens duomenų tvarkymą, Shipzee.com paslaugų teikimo sąlygų ir (ar) Shipzee.com privatumo politikos pakeitimai, tikslai, teisinis tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Shipzee.com teisinė prievolė arba sutarties, kurios šalis yra kiekvienos vykdymas, arba Shipzee.com teisėtas interesas.

1.11. Užsakovams piešķiramos tam tikros teisės, kas ir saistītas ar viņu asmens duomenų aizsardzību, kas ir:

teisėta informācija par tvarkomais savo asmens duomenimis;

teisė reikalauti, kad Shipzee.com nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su Užsakovu susijusius asmens duomenis;

teisė reikalauti, kad Shipzee.com perduotų visą ar dalį Užsakovo pateiktos informacijos Užsakovui ar kitam duomenų valdytojui, kai tai yr technologiškai įmanoma;

įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);

teisė reikalauti turi savo asmens duomenis, kai tam teisinis pagrindas (pvz., kai duomenys nebereikalingi tų tikslų, kuriems buvo surinkti, pasiekimui arba kai duomenys tvarkomi neteisėtai);

teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;

tiesības iesniegt sūdzību par atsakingą datu aizsardzības institūciju par neteisėtu asmens datu apstrādi;

teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

uz Shipzee.com el.paštu info{'@'}shipzee.com ir reģistrēti Užsakovui el.paštu, SMS žinutėmis ir (ar) kitais būdais siunčiamų tiesioginių reklamavimo pranešimų. El. paštu sūtāmu ziņojumu pat galima gautame el. laiške paspaudus attiecīgu zīmi. SMS žinutėmis sūtu ziņojumus, ko var pasūtīt, SMS parauga tekstu „STOP”. Visi klausimai, komentarai bei manai, susijęs su asmens duomenų tvarkymu gali būti pateikiamas elektroniskā pasta adrese info{'@'}shipzee.com. Kilus šaubām dėl Užsakovo tapatybės Shipzee.com var būt pareikalauti papildu informācija, kas ir pareizi identificēta.

1.12. Užsakovų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens datu tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Viļņa, www.ada.lt. Shipzee.com iesaka sniegt oficiālu iebildumu Izmantojot elektroniskā pasta adresi{'@'}shipzee.com arba telefonu: +370 686 9994, kas atbild par Shipzee.com, kad būtu rastas piemērotas problēmas.

1.13. Shipzee. com naudojasi trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pvz., siuntų tarnybomis). Tokie pakalpojumi ir piemēroti, ja nepieciešams, lai nodrošinātu Užsakovo asmens duomenis. Šiuo atveju Shipzee.com užtikrina, kad datu tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamo asmens duomenų apsaugos pareigų.

1.14. Užsakovo pateikti ir užsakymui vykdyti renkami duomenis saugomi tol, kol Užsakovui yra perduodamos užsakytos prekės, nebent teisės aktai nustato kitokius, ilgesnius saugojimo terminus. El. paštas, kas paredzēts sūtīt Shipzee.com naujienas, saugomas ne laiku, išskyrus visus atsisako naujienlaiškius.

1.15. Užsakovų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens datu tvarkymo nagrinėja Valstybinė datu aizsardzības inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Viļņa, www.ada.lt. Shipzee.com iesaka sniegt oficiālu iebildumu Izmantojot elektroniskā pasta adresi{'@'}shipzee.com arba telefonu: +370 686 9994, kas atbild par Shipzee.com, kad būtu rastas piemērotas problēmas.

1.16. Užsakovo pateikti ir užsakymui vykdyti renkami duomenis saugomi tol, kol Užsakovui yra suteikiama paslauga, nebent teisės aktai nustato kitokius, ilgesnius saugojimo terminus. El. paštas, telefono numeris ir kiti dati, ir sūtīt Shipzee.com tiesioginės rinkodaros pranešimams, saugomi tol, kol kas neattiecas uz šo ziņojumu

2. lietošanas naudojimas

2.1. Shipzee.com izmanto svetainės statistinei informacijai rinkti Shipzee.com (apmeklējumus vietnē, suprasti, kaip jūs naudojate svetainę, ir spręsti su svetaine susijusius klausimus ir pan.).

2.2. Shipzee.com taip pat naudoja trečiųjų asmenų: facebook, tāpēc facebook taip pat gali izmantot Shipzee.com vietnē. Facebook slapukų naudojimui taikoma jo privatumo politika, vai ne Shipzee.com privatumo politika. ir spręsti su susijusius klausimus ir pan.).

Modernākā starpniecības platfroma

Modernākā starpniecības platfroma

Lētākā piegāde no ASV

Lētākā piegāde no ASV

Ekskluzīvas un unikālas preces

Ekskluzīvas un unikālas preces

Jauni piedāvājumi katru dienu

Jauni piedāvājumi katru dienu