Klientu konsultāciju darba laiks:
I-V 10:00 - 20:00, VI 10:00 - 15:00

SHIPZEE.COM PRIVĀTUMA POLITIKA

"1.   Personas datu apstrāde

1.1.   Shipzee.com glabā un ciena Pasūtītāju (fiziskas personas, kas izmanto Shipzee.com sniegtos pakalpojumus) privātumu, tāpēc šie noteikumi palīdz izprast, kāpēc un kādus datus vāc un ko ar tiem dara Shipzee.com. Šajos noteikumos ir atrunāts pamatojums, saskaņā ar kuru Shipzee.com vāc, apstrādā un glabā personas datus, kurus vāc Shipzee.com vai kurus nodod paši Pasūtītāji.

1.2.   Visi Pasūtītāju personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības datu apstrādes prasībām. Shipzee.com, īstenojot piemērotus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, aizsargā Pasūtītāju personas datus no nozaudēšanas, neatļautas izmantošanas, piekļuves, izpaušanas vai pārveidošanas.

1.3.   Ja Pasūtītājs aizpilda formu preču pasūtīšanai no ASV un/vai piekrīt sniegt savus personas datus Shipzee.com jaunumu saņemšanai, tiek pieņemts, ka Pasūtītājs ir iepazinies ar personas datu apstrādes noteikumiem.

1.4.   Shipzee.com var vākt un apstrādāt informāciju, ko Pasūtītāji norāda, veicot preču pasūtījumu mājaslapā https://www.shipzee.com, tostarp informāciju, ko sniedz, aizpildot pasūtījuma formu, abonējot jaunumu saņemšanu, sūtot ziņojumus vai rakstot uz Shipzee.com norādīto e-pastu jebkādos citos jautājumos. Shipzee.com vāc arī Pasūtītāja sniegto pasūtījumu informāciju par pasūtījuma gaitu.

1.5.   Shipzee.com vāc un apstrādā šādus personas datus: vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pasūtījumu gaitu un vēsturi, IP adresi, ja pakalpojumu Pasūtītājs šādu informāciju ir sniedzis, kā arī Pasūtītāja pieprasījumu vēsturi. Pasūtītājs apzinās un piekrīt, ka Shipzee.com izpauž personas vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru pārvadātājam, kas nodrošina Pasūtītāja preču piegādi no ASV līdz Pasūtītāja norādītajai adresei Latvijā.

1.6.   Shipzee.com statistikas nolūkā var vākt un izmantot ar Pasūtītāja personību tieši nesaistītus datus (piem., datus par iegādātajām precēm). Šādi statistikas dati tiek vākti un apstrādāti tā, lai nebūtu iespējams atklāt Pasūtītāja identitāti vai citus personas datus, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.

1.7.   Shipzee.com apstrādā Pasūtītāja personas datus, jo tas ir nepieciešams Pasūtītāja pieprasītā pakalpojuma sniegšanai (piem., nosūtot preci uz Pasūtītāja norādīto adresi), kā arī tiesību aktos noteikto saistību izpildei no Shipzee.com puses (piem., faktūrrēķinu izrakstīšanai un glabāšanai saskaņā ar ASV tiesību aktu prasībām). Shipzee.com apliecina – lai arī Shipzee.com ir dibināts un darbojas ASV un saskaņā ar ASV tiesību aktiem, serveri, kuros tiek vākti Pasūtītāju personas dati, atrodas Eiropas Savienības dalībvalstī.

1.8.   Galvenie personas datu apstrādes nolūki: pasūtījuma apstrādei, administrēšanai; preču izsūtīšanai uz Pasūtītāja norādīto adresi; rēķinu un citu finanšu dokumentu izrakstīšanai; ar pakalpojumu sniegšanu saistīto problēmu risināšanai, jaunumu nosūtīšanai Pasūtītājiem par Shipzee.com pakalpojumiem; citu līgumsaistību izpildei; savlaicīgai un pareizai atbilžu sniegšanai uz Pasūtītāja jautājumiem; statistikas analīzei; vispārīgiem pētījumiem nolūkā uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti.

1.9.   Shipzee.com bez iepriekšējas Pasūtītāja piekrišanas neizpauž Pasūtītāja personas datus trešajām personām, izņemot kurjerdienestu, kas piegādā Pasūtītāja preces uz tā norādīto adresi. Šī datu izpaušana ir nepieciešama visos gadījumos, lai pienācīgi izpildītu Pasūtītāju pasūtījumu.

1.10.   Personas datus bez atsevišķas Pasūtītāja piekrišanas var nodot tiesībsargājošām, tiesas un pirmstiesas iestādēm izmeklēšanas nolūkos, kā arī citos tiesību aktos paredzētajos gadījumos.

1.11.   Saistībā ar datu aizsardzību Pasūtītājam tiek piešķirtas šādas tiesības:

          tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kas tiek apstrādāti;

          tiesības pieprasīt, lai Shipzee.com bez nepamatotas kavēšanās izlabo neprecīzus ar Pasūtītāju saistītus personas datus;

          pieprasīt, lai Shipzee.com izpauž visu vai daļu Pasūtītāja sniegtās informācijas Pasūtītājam vai citam datu pārzinim, ja tas
       tehnoloģiski ir iespējams (tiesības uz datu pārnesamību);

          tiesības pieprasīt izdzēst savus personas datus, ja tam ir tiesisks pamatojums (piem., ja dati vairs nav nepieciešami tam nolūkam, kādā tie
          tika vākti, vai ja dati tiek neatļauti apstrādāti);

          tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi, ja tam ir tiesisks pamatojums;

          tiesības vērsties atbildīgajā datu aizsardzības iestādē un iesniegt sūdzību par neatļautu personas datu apstrādi;

          tiesības rakstīt Shipzee.com uz e-pasta adresi [email protected] un atteikties no jaunumu saņemšanas Pasūtītāja e-pastā. No jaunumu saņemšanas
          var atteikties arī, e-pastā saņemtajā jaunumu vēstulē nospiežot uz atbilstošas saites.

1.12.   Visi ar personas datu apstrādi saistītie jautājumi, lūgumi un komentāri jāsūta uz e-pasta adresi [email protected]. Ja rodas šaubas par Pasūtītāja identitāti, Shipzee.com ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, lai spētu identificēt Pasūtītāju.

1.13.   Pasūtītāju sūdzības par neatbilstošu vai neatļautu Personas datu apstrādi izskata Datu valsts inspekcija, adrese Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, www.dvi.gov.lv. Shipzee.com iesaka pirms oficiālas sūdzības iesniegšanas sazināties ar Shipzee.com atbildīgajām personām uz e-pasta adresi [email protected] vai pa tālruni +370 686 9994, lai atrastu ātrāko un piemērotāko problēmas risinājumu.

1.14.   Shipzee.com izmanto trešo personu (piem., kurjerdienesta) sniegtos pakalpojumus. Lai pienācīgi sniegtu šāda veida pakalpojumus, var nākties nodrošināt pieeju Pasūtītāja personas datiem. Šajā gadījumā Shipzee.com pārliecinās, ka datu apstrādātāji ievēro konfidencialitāti un pilda saistības nodrošināt pienācīgu personas datu aizsardzību.

1.15.   Pasūtītāja sniegtie un pasūtījuma izpildes nolūkā vāktie dati tiek uzglabāti tik ilgi, kamēr Pasūtītājam tiek piegādātas pasūtītās preces, ja vien tiesību aktos nav noteikti citi ilgāki uzglabāšanas termiņi. E-pasta adrese, uz kuru tiek sūtītas Shipzee.com jaunumu vēstules, tiek uzglabāta neierobežotu laiku, izņemot gadījumus, kad Pasūtītājs atsakās no jaunumu vēstuļu saņemšanas.

2.   Sīkdatņu izmantošana Shipzee.com

2.1.   Shipzee.com informē, ka savā mājaslapā izmanto sīkdatnes (cookies). Tie ir mazi tekstuāli faili, kas tīmekļa vietni ieraksta Jūsu datora vai mobilā tālruņa pārlūkprogrammā, kad Jūs apmeklējat Shipzee.com mājaslapu. Jūsu nākamajā mājaslapas apmeklējumā šo failu var nolasīt, lai mājaslapa spētu atpazīt Jūsu datoru vai mobilo ierīci.

2.2.   Šī politika paskaidro, kā Shipzee.com izmanto sīkdatnes. Šo politiku var daļēji mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai būtu droši, ka izmantojat atjaunoto informāciju par sīkdatņu izmantošanu, lūdzu, regulāri pārlūkojiet šo politiku, lai uzzinātu par iespējamām izmaiņām. Lietojot Shipzee.com mājaslapu, Jūs piekrītat sīkdatņu uzglabāšanai Jūsu datorā atbilstoši šajā politikā izklāstītajiem noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat pieņemt sīkdatnes no šīs mājaslapas, lūdzu, atslēdziet sīkdatņu atbalstu savā pārlūkprogrammā vai neizmantojiet šo mājaslapu.

2.3.   Daudzas pārlūkprogrammas pēc noklusējuma pieņem sīkdatnes. Bet Jums ir iespēja atslēgt sīkdatnes, mainot savas pārlūkprogrammas iestatījumus.Jūs varat iestatīt savas pārlūkprogrammas iestatījumus tā, lai tiktu pieņemtas tikai izvēlētās sīkdatnes, vai arī saņemt ziņojumu, kas katru reizi ļauj izvēlēties, vai vēlaties saglabāt sīkdatnes savā datorā. Ja vēlaties savā datorā pārvaldīt sīkdatnes, ir vairākas iespējas, piem., Jums palīdzēs sadaļa “Palīdzība” (help) Jūsu pārlūkprogrammā. Jūs varat arī izdzēst vai izslēgt savākto informāciju. Ja sīkdatņu atbalsts ir izslēgts, Shipzee.com mājaslapas lietošana var būt ierobežota.

2.4.   Shipzee.com lieto sīkdatnes Shipzee.com mājaslapas statistiskās informācijas vākšanai (par mājaslapas apmeklējumiem, ar mērķi saprast, kā lietotāji lieto mājaslapu, un palīdzēt atrisināt ar mājaslapu saistītus jautājumus u. tml.).

2.5.   Shipzee.com izmanto arī trešo personu sīkdatnes: facebook, tāpēc facebook var izmantot sīkdatnes arī Shipzee.com mājaslapā. Facebook sīkdatņu izmantošanai tiek piemērota Facebook, nevis Shipzee.com privātuma politika."

Please enable cookies to ensure the website runs smoothly